Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden particulieren Auri Mani

·         De behandeling dient direct na afloop contant, met pin of via mobiel bankieren afgerekend te worden.

·         Auri Mani verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten en/of gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dient cliënt met zijn/haar behandelend fysiotherapeut, arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

·         Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, moet u dit beslist voorafgaand aan de behandeling melden.
Gedurende de eerste 12 weken van uw zwangerschap voert Auri Mani geen massages uit, meldt dit dus op tijd bij uw masseur.

·         Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Auri Mani.

·         Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Auri Mani en deze kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Auri Mani voortvloeien.

·         Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

·         Auri Mani behoudt zich het recht om een cliënt van behandeling uit te sluiten.

·         Auri Mani geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.

·         Tijdens een massage dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.

·         Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Bij te laat afmelden wordt de afgesproken behandeling volledig in rekening gebracht.

·         Auri Mani heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Auri Mani gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

·         Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

·         Tussentijdse wijzigingen bij Auri Mani en andere voorwaarden zijn mogelijk.

·         Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

·         Auri Mani stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het pand waar de consulten plaatsvinden.

·         Auri Mani verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.

·         Auri Mani heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,

·         Bij inlevering van de cadeaubon/actiekaart vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.

·         Het reproduceren van de cadeaubonnen/rittenkaarten is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Auri Mani. Een andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd.

·         Cadeaubonnen en actiekaarten zijn alleen geldig indien deze zijn voorzien van geldige handtekening van Auri Mani.

·         Actiekaarten zijn persoonsgebonden mits in overleg anders overeen gekomen. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden.

·         Actiekaarten zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/cadeaubonnen.

·         Rittenkaarten zijn 1 jaar te gebruiken vanaf aankoop

·         Rittenkaarten zijn te gebruiken door meerdere personen die op hetzelfde adres wonen

·         Kijkt u voor meer informatie over uw bescherming persoonsgegevens naar ons Privacybeleid.